Uitbreiding van pilot met mbo-certificaten van start

10-04-2019 571 keer bekeken 0 reacties

Vanaf 23 mei kunnen samenwerkingsverbanden van scholen, bedrijven en sociale partners nieuwe voorstellen indienen voor de pilot met mbo-certificaten. De uitbreiding van de pilot betreft maximaal 24 certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen.

Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken? Om die vraag te beantwoorden gingen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in 2018 aan de slag met een pilot voor veertien certificaten, als nieuw instrument voor leven lang ontwikkelen. Naar verwachting zal de minister van OCW de certificaten per april 2019 vaststellen.

Ook andere doelgroepen

Nu de methodiek voor het selecteren van beroepsgerichte onderdelen van opleidingen gereed is, heeft de minister op 28 januari 2019 het bestuur van SBB verzocht een uitbreiding voor de pilot op te starten. Daardoor kunnen ook andere doelgroepen, sectoren en branches er ervaring mee opdoen. In het bijzonder worden sectoren buiten zorg en techniek uitgenodigd om een voorstel in te dienen.

Bovendien stelt de uitbreiding de deelnemers in de gelegenheid om de ontwikkelde methodiek te finetunen. Ook de sectorkamers en marktsegmenten van SBB worden bij de uitbreiding betrokken.

Voorstel indienen

Vanaf 23 mei 2019 kunnen samenwerkingsverbanden van bekostigde of niet-bekostigde scholen, bedrijven en sociale partners een voorstel indienen voor de uitbreiding van de pilot met mbo-certificaten. Daarbij gelden de volgende afspraken:

  • elk certificaat moet een zelfstandige arbeidsmarktrelevantie hebben

  • per certificaat mogen de beroepsgerichte onderdelen uit één kwalificatie worden geselecteerd

  • de huidige wettelijke kaders voor het verzorgen van (delen van) mbo-opleidingen zijn van toepassing bij uitvoering van opleidingstrajecten gericht op het behalen van het certificaat

  • de school voert de opleiding uit in de derde leerweg en dient te beschikken over de diploma-erkenning van de derde leerweg voor de mbo-kwalificatie waar het betreffende certificaat aan wordt verbonden

  • de school heeft een diplomagericht aanbod in de bol of bbl voor de kwalificatie waaraan het betreffende certificaat wordt verbonden, zodat de school aan deelnemers de gelegenheid kan bieden om -als zij dit willen-  na het behaalde certificaat de volledige opleiding aan te bieden.

  • de bedrijven waar de beroepspraktijkvorming plaatsvindt dienen voor de kwalificatie erkend te zijn als leerbedrijf

  • de school ontvangt geen bekostiging van OCW voor de uitvoering van een deel van een mbo-opleiding

Voorlichtingsbijeenkomsten en meer informatie

Donderdag 16 mei in Zwolle en woensdag 22 mei in ’s-Hertogenbosch kunt u deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over de uitbreiding. U kunt zich hier aanmelden voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten. Binnenkort vindt u meer informatie over het indienen van een voorstel op deze community.

0  Comments