Indienen van certificaatvoorstellen vanaf heden mogelijk

23-05-2019 478 keer bekeken 0 reacties

Vanaf 23 mei 2019 is het mogelijk om nieuwe voorstellen in te dienen voor certificaten voor beroepsgerichte onderdelen. De uiterste datum waarop voorstellen kunnen worden ingediend is 5 juli 2019. Na deze datum is het niet meer mogelijk om voorstellen in te dienen.

Vanaf 23 mei 2019 kunnen samenwerkingsverbanden van bekostigde of niet-bekostigde scholen, bedrijven en sociale partners een voorstel indienen voor de uitbreiding van de pilot met mbo-certificaten. Daarbij gelden de volgende afspraken:

  • elk certificaat moet een zelfstandige arbeidsmarktrelevantie hebben
  • per certificaat mogen de beroepsgerichte onderdelen uit maar één kwalificatie worden geselecteerd
  • er mogen geen onderdelen worden geslecteerd uit een Entree-opleiding
  • de huidige wettelijke kaders voor het verzorgen van (delen van) mbo-opleidingen zijn van toepassing
  • de school dient te beschikken over de diploma-erkenning voor de mbo-kwalificatie, aan een onderdeel waarvan een certificaat wordt verbonden
  • de school heeft een diplomagericht aanbod voor de kwalificatie, aan een onderdeel waarvan een certificaat wordt verbonden
  • de bedrijven waar de stages en leerbanen plaatsvinden vragen erkenning aan als leerbedrijf
  • de school ontvangt geen overheidsbekostiging voor de uitvoering van een deel van een mbo-opleiding

Er kunnen uiteindelijk 24 certificaatvoorstellen worden gehonoreerd.

Indienen van voorstellen

Tot en met 5 juli kunnen voorstellen worden ingediend. Na deze datum worden de voorstellen niet meer in behandeling genomen. Om uw voorstel in te dienen moet u gebruik maken van het door ons opgestelde formulier. Het formulier kunt u hier vinden. Ook onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. U kunt uw ingevulde formulier voor een certificaatvoorstel sturen naar kwalificatiestructuur@s-bb.nl.

Hier kunt u nadere informatie vinden over de verdere afhandeling van de ingediende voorstellen.

0  Comments