Nieuwe voorstellen voor mbo-certificaten geselecteerd

15-10-2019 207 keer bekeken 0 reacties

Het bestuur van SBB heeft op advies van sectorkamers (en marktsegmenten) 24 voorstellen geselecteerd, die voor ontwikkeling tot een mbo-certificaat voor beroepsgerichte onderdelen in aanmerking komen.

Omdat de pilot mbo-certificaten werd uitgebreid konden samenwerkingsverbanden van bedrijfsleven en onderwijs nieuwe voorstellen indienen voor de ontwikkeling van mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen. Uiteindelijk zijn 35 voorstellen ingediend, waarvan maximaal 24 konden worden gehonoreerd. In de onderstaande tabel staan alle gehonoreerde voorstellen voor een mbo-certificaat benoemd. De aankomende periode gaan de samenwerkingsverbanden, samen met SBB, aan de slag om het mbo-certificaat te ontwikkelen. Of de voorstellen ook daadwerkelijk leiden tot een nieuw mbo-certificaat moet de aankomende periode blijken. Nadat de ontwikkelde mbo-certificaten zijn vastgesteld door de minister kunnen alle mbo-instellingen, als zij aan de voorwaarden voldoen, de scholingstrajecten op basis van de certificaateisen aanbieden.

Sector Voorgestelde naam certificaat Bronkwalificatie
Handel    
  Projectmanagement 25161 - Technisch leidinggevende
  Technisch leidinggeven 25161 - Technisch leidinggevende
  Jean School International Course 25526 - Junior stylist
Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem   
  Technicus mobiele werktuigen 25247 - Technicus Mobiele werktuigen
  Opstellen van een basisontwerp van
(onderdelen van) schepen, motor- en zeiljachten
25598 - Engineer maritieme techniek 
  Scheepsbouwkundig tekenen van (onderdelen
van) schepen, motor- en zeiljachten
25598 - Engineer maritieme techniek 
  Repareren & onderhouden van schepen,
motor- en zeiljachten
23239 - Maritieme techniek
Techniek en Gebouwde omgeving  
  Machineveiligheid 25344 - Technicus Mechatronische systemen
  Monteur warmtedistributie 25267 - Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie
  Eerste monteur hybride warmtepomp 25561 - Eerste monteur koude- en klimaatsystemen 
  Ruwbouw Timmeren 25128 - Timmerman
Voedsel, groen en gastvrijheid  
  Voedselveilig produceren 25460 - Medewerker voeding en technologie 
  Ondersteuner in de Fastservice branche. 25178 - Medewerker fastservice
  Basis hospitality 23134 - Travel en leisure, basisgedeelte
  Beheersen voedselproductie 25461 - Vakbekwaammedewerker Voeding en technologie
  Ondernemen in het groene domein 25442 - Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling 
Zakelijke dienstverlening en veiligheid  
  Elementair boekhouden 25139 - Financieel administratief medewerker 
Zorg, Welzijn en Sport  
  Individuele ondersteuning (PB GHZ) 25477 - Kwalificatie Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  Ondersteuning in de omgeving (PB GHZ) 25477 - Kwalificatie Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  Ondersteuning in de woon- en leefomgeving 25491 -Verzorgende IG (VVT)
  Ondersteunen bij wonen, leven en welzijn / welbevinden 25498 -Helpende Zorg en Welzijn 
  Plannen en voorbereiden van ondersteunende begeleiding en zorg.
Helpende Zorg & Welzijn Niv. 2 
25498 - Helpende Zorg en Welzijn
  Individuele zorg verlenen - Helpende Z&W 25498 - Helpende Zorg en Welzijn
  Skin & Care 25404 - Schoonheidsspecialiste

0  Comments