Welkom op de community voor de Pilots mbo-certificaten

Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken? Om die vraag te beantwoorden gaan het onderwijs en de sociale partners aan de slag met de pilot mbo-certificaten.

In de eerste ronde van de pilot zijn 14 certificaten ontwikkeld. De pilot wordt nu uitgebreid, zodat er 24 nieuwe certificaten kunnen worden ontwikkeld. 

Op deze pagina houden we u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen.

P.S. De community heeft twee doelen. Enerzijds om algemene informatie over de pilot mbo-certificaten te verspreiden. En anderzijds om de deelnemers aan de pilot te ondersteunen.